Baobab Furniture
 
  
        
   

카메라모델 : NIKON CORPORATION - NIKON D300S
촬영일시 : 2016:06:25 15:09:12
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/3.5
화이트밸런스 : 1
노출시간 : 10/1250 초
노출보정 : 0/6
플래쉬 : 0카메라모델 : NIKON CORPORATION - NIKON D300S
촬영일시 : 2016:06:25 15:46:40
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/4.5
화이트밸런스 : 1
노출시간 : 10/1600 초
노출보정 : 0/6
플래쉬 : 0카메라모델 : NIKON CORPORATION - NIKON D300S
촬영일시 : 2016:06:25 15:46:48
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/4.5
화이트밸런스 : 1
노출시간 : 10/1600 초
노출보정 : 0/6
플래쉬 : 0카메라모델 : NIKON CORPORATION - NIKON D300S
촬영일시 : 2016:06:25 15:09:32
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/3.5
화이트밸런스 : 1
노출시간 : 10/1250 초
노출보정 : 0/6
플래쉬 : 0


다모아체어
색상 : 안쪽 오렌지PU / 등 다크그레이PU
다리 : 스틸 or 구로 선택가능
사이즈
W : 630
D : 470
H : 750
SH : 440


▲ 이전사진   다음사진 ▼
   
다모아그레이… 다모아브라운…