Baobab Furniture
 
  
   ,     
   

카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2017:01:11 11:21:15
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 64
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/60 초
노출보정 : 5/10
플래쉬 : 0카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2017:01:11 11:22:56
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 100
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/120 초
노출보정 : 7/10
플래쉬 : 0카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2017:01:11 11:22:00
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 100
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/120 초
노출보정 : 5/10
플래쉬 : 0카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2017:01:11 11:22:24
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 64
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/60 초
노출보정 : 0/10
플래쉬 : 0카메라모델 : samsung - SM-G935S
촬영일시 : 2017:01:02 14:14:34
원본 이미지크기 : 500 x 500 픽셀
조리개 : f/1.7
ISO : 160
화이트밸런스 : 0
노출시간 : 1/24 초
노출보정 : 0/10
플래쉬 : 0


Name : 플라워(다크 브라운PU)
Color : 내츄럴(화이트워시)/다크 브라운PU
Size : (W)500 * (D)550 * (H)950


▲ 이전사진   다음사진 ▼
   
엘라(아이보리P… 플라워(아이보…